Jaarrekening

De jaarrekening 2016, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 9 mei 2017, is hier als PDF opgenomen.

De jaarrekening 2015, die in de ALV van dinsdag 10 mei 2016 werd vastgesteld vindt u hier.