Entreeprijs 2018: € 4,- inclusief gratis programma

De Algemene Ledenvergadering van Harddraverijvereniging Heemskerk heeft op 15 mei in meerderheid ingestemd met verhoging van de entreeprijs voor niet-leden van € 3,50 naar € 4,00. Met de verhoging wil het bestuur tegemoetkomen aan de jaarlijks stijgende kosten van beveiliging en schoonmaak. Daarnaast is de bedoeling dat de verwerking van minder wisselgeld zal leiden tot snellere afwikkeling bij de entreekassa’s.

Voorzitter Gerard Post Uiterweer: “Verhoging van de entreeprijs met 2 kwartjes is op zich bescheiden en we verwachten niet dat bezoekers daarvan zullen schrikken, maar aan de andere kant: het is toch een verhoging van 14%. Best een stap nadat de entreeprijs vele jaren ongewijzigd is gebleven. We hebben daarom aan onze leden voorgesteld de programma’s, die door niet-leden voorheen voor € 1 moesten worden gekocht, dit jaar gratis uit te geven. De echte liefhebbers onder de bezoekers zijn dus goed beschouwd € 0,50 voordeliger uit.”

De prijsverhoging werd in stemming gebracht omdat er ook leden van mening waren dat kopers van een los entreekaartje, met de verhoging van € 0,50 en het gratis programma (voorheen € 1,00) als goedmakertje, eigenlijk worden bevoordeeld ten opzichte van leden. Het bestuur bracht daar tegenin dat leden voor hun contributie van € 5,00 twee entreekaartjes én ook een gratis programma krijgen. Daar betalen niet-leden € 8,00 voor, toch een verschil van 60%. Wie de prijsverhoging van de entreekaartjes voor niet-leden wil uitsparen doet er verstandig aan dit jaar tijdig lid te worden van de harddraverijvereniging. Wie dat vóór 1 juli doet, krijgt medio augustus twee entreekaarten thuisbezorgd.

De contributie voor leden blijft in 2018 opnieuw ongewijzigd. Afhankelijk van hoe de ontwikkeling van de lidmaatschapskosten zich ontwikkelen, is een bescheiden contributieverhoging in de toekomst niet uitgesloten.