Agenda Jaarvergadering: dinsdag 7 mei 2019

Dinsdagavond 7 mei 2019 vindt in De Jansheeren de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk plaats. De vergadering begint om 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.45 uur. De onderliggende documenten kunt u downloaden via de links hieronder. Leden ontvangen per e-mail een uitnodiging voor de jaarvergadering. Tevens wordt een oproepingsadvertentie geplaatst in de Heemskerkse Courant van 18 april 2019.

AGENDA

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Terugblik op de kortebaan van 2018 en toelichting op de jaarstukken
 4. Verslag van de penningmeester
 5. Verslag/verkiezing kascommissie
 6. Vaststelling Verslag Jaarvergadering 2018, het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 
 7. Presentatie en goedkeuring Begroting 2019 (zie pagina 6 van de Jaarrekening).
 8. Toelichting op de mogelijke gevolgen van nieuwe wetgeving op het gebied van kansspelbelasting en kansspelen op afstand voor de Heemskerkse harddraverij.
 9. Bestuursverkiezingen
  • Aftredend in 2019 zijn Gerard Post Uiterweer (voorzitter) en Errol Diel. Beide bestuursleden hebben zich voor herverkiezing beschikbaar gesteld.
 10. Voorstel voor de jaarlijkse gift
 11. Pauze, met een drankje voor rekening van de harddraverijvereniging
 12. Inleiding door Piet Adrichem: kortebaanliefhebber en kenner van het wedden op paarden.
 13. Rondvraag en sluiting
 14. Jaarlijkse verloting