Jaarvergadering uitgesteld

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Harddraverijvereniging was dit jaar gepland op dinsdag 12 mei a.s. Door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk de vergadering doorgang te laten vinden. Het bestuur had de vergaderstukken al vrijwel gereed voordat de huidige crisissituatie ontstond. Deze worden dan ook in de loop van deze week op de site geplaatst, met de agenda voor de vergadering. U kunt de stukken dus vast bestuderen, alleen moeten we nog even afwachten wanneer er vergaderd kan worden.

N.B. De vergaderstukken, waaronder de begroting voor 2020, zijn opgesteld vóórdat de coronacrisis zich in Nederland en de rest van de wereld manifesteerde. Het is niet uitgesloten dat de crisis (aanzienlijke) financiële consequenties heeft voor de vereniging: immers, onze sponsors en vaste partners worden, zoals bijna iedereen, hard getroffen door de situatie waarin wij ons nu bevinden. Wat die consequenties precies zijn is echter op dit moment nog onmogelijk in te schatten, dus we hebben de begroting er vooralsnog niet op aangepast. Gelukkig kunnen we over 2019 een prachtig resultaat noteren, zodat we vanuit een sterke positie de unieke uitdagingen van 2020 tegemoet kunnen treden.

Vooralsnog gaat het bestuur ervan uit dat de omstandigheden het op 3 september a.s. (over circa 5 maanden!) weer toelaten om de kortebaandraverij te organiseren – net als de rest van het programma van de Heemskerkse kermis. Dat is voor alle Heemskerkse ondernemers, kermis- en kortebaanliefhebbers, en zeker ook voor de trainers, eigenaren en rijders van de paarden, van het grootste belang en daar zullen wij ons dan ook vol voor inzetten. Wij volgen de richtlijnen van de gemeente en de paardensportbonden bij het treffen van de nodige voorbereidingen, en houden u via deze website op de hoogte.