Harddraverijvereniging verre van gerust, maar geeft nog niet op

De bekendmaking door minister-president Rutte dat alle evenementen tot 1 september verboden blijven, betekent voor de Heemskerkse harddraverij dat er nog een sprankje hoop gloort op het doorgaan van dit jaarlijkse evenement. Het bestuur van de harddraverijvereniging is er echter verre van gerust op. “Zolang de regels rond het houden van anderhalve meter afstand van kracht blijven, voorzien wij dat het vrijwel onmogelijk zal zijn de kortebaan op de Marquettelaan te organiseren. We moeten hier reëel in zijn, daarvoor is er gewoon veel te veel publiek en we kunnen geen onverantwoorde risico’s nemen.” Toch gooit het bestuur het bijltje er nog niet bij neer.

“Ten eerste staat de harddraverij niet op zichzelf, maar is onderdeel van de feestelijkheden rond de Heemskerkse kermis. Die kermis is, net als onze draverij, niet alleen voor het publiek maar ook voor heel veel ondernemers van groot belang. Misschien wel nóg belangrijker om straks de ellende achter ons te laten. Wij kunnen het naar de Heemskerkse middenstand, de kermisexploitanten en natuurlijk ook alle bedrijven die onze draverij toeleveren niet maken het nu al op te geven,” aldus voorzitter Gerard Post Uiterweer.

Onzekerheid regeert
Als de koers op 3 september verreden kan worden, is Heemskerk voor het eerst in de geschiedenis de ‘seizoensopener’. Een twijfelachtige eer, want er zijn dan al zeker 18 draverijen afgelast en er resteert nog maar een klein staartje van het kortebaanseizoen. Of het er echt van komt hangt af van vele factoren. Naast de richtlijnen van het kabinet spelen daarbij de gemeente, als vergunningverlener, en de veiligheidsregio een bepalende rol. Maar ook aan de kant van de paardensport spelen afwegingen mee. Welke eigenaren houden hun paarden in training, als er tot september niet gekoerst kan worden? De vereniging wil ook hun een startmogelijkheid niet ontnemen.

“We hebben met alle belanghebbenden, en ook met collega-besturen, intensief overleg maar voorlopig regeert de onzekerheid. Voor de kortere termijn is het eerst de vraag wanneer we onze jaarvergadering kunnen houden. Normaal gesproken zou die op 12 mei plaatsvinden, maar dat lukt zeker niet,” aldus de voorzitter. Rond die datum is wel een nieuwe richtlijn van het kabinet te verwachten, die hopelijk meer duidelijkheid biedt over een vergaderdatum én over de kansen op een paardenkoers in de eerste week van september.