Harddraverij Heemskerk op Erfgoedlijst

De Heemskerkse harddraverij wordt bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De Kortebaandraverij op de Marquettelaan, die in 2025 honderd jaar bestaat, voldoet overtuigend aan de gestelde criteria, zo heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) bekendgemaakt. 

De kwalificatie als immaterieel erfgoed betekent volgens KIEN dat het evenement in de gemeenschap wordt beleefd als een niet weg te denken traditie, die Heemskerkers in groten getale een gevoel van identiteit en continuïteit geeft en daarom voor de toekomst behouden moet blijven. In Nederland moet immaterieel cultureel erfgoed vanuit de gemeenschap zelf worden voorgedragen. Het bestuur van de harddraverijvereniging heeft dit, samen met 9 andere draverijen onder de koepel van de Kortebaanbond, met succes volbracht.

Het bestuur van de harddraverijvereniging is trots op de bijschrijving. “Het erfgoed-borgplan dat we hiervoor hebben moeten maken, is een lijvig werkstuk waar onze secretaris Hans Nelissen heel wat uurtjes in heeft geïnvesteerd. Maar we vonden het belangrijk genoeg om te laten zien dat we de draverij niet voor onze eigen lol organiseren. Het is een evenement waar het hele dorp elk jaar voor uitloopt en dat node gemist wordt als het bij hoge uitzondering eens niet kan doorgaan.” aldus voorzitter Gerard Post Uiterweer: “Dat laatste hebben we dit jaar bij uitstek gezien, en natuurlijk niet alleen in Heemskerk. Samen met ons hebben ook diverse andere draverijen, waaronder die in Assendelft, IJmuiden en Santpoort, nu deze status binnengehaald. Een status die ons enerzijds verplicht dit erfgoed in stand te houden, maar anderzijds ook ons bestaansrecht bewijst. De harddraverij in Heemskerk staat als een huis.”  

De bijschrijving in de Inventaris is een mijlpaal, maar levert het bestuur ook een nieuwe verantwoordelijkheid op: de zorg voor het erfgoed, volgens de richtlijnen van het UNESCO-verdrag over de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De status betekent geen formele erkenning, maar –zoals KIEN het formuleert– een onderkenning dat het immaterieel erfgoed zorg behoeft en dat de gemeenschap zich daarvoor wil inzetten. Er is geen subsidie aan verbonden. De Inventarislijst van immaterieel erfgoed in Nederland is ook géén UNESCO-lijst. Wel is het bijhouden van deze lijst een verplichting volgens het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, dat ons land in 2012 heeft geratificeerd. Een datum voor de officiële inschrijving wordt binnenkort bepaald.