Jaarstukken

Dinsdagavond 9 mei 2023 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden van de Harddraverijvereniging Heemskerk in De Jansheeren, Maltezerplein 1 Heemskerk.

De leden hebben tijdens deze vergadering de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid, en vervolgens de Jaarrekening, het Jaarverslag van de secretaris en de notulen van de jaarvergadering van 17 mei 2022 vastgesteld. U kunt de stukken terugvinden in onderstaande tabel.

Tevens heeft de vergadering unaniem gestemd voor verhoging van de contributie. Deze bedroeg al sinds 2013 ongewijzigd € 5,- per jaar. Met ingang van 2023 is de contributie verhoogd naar € 7,50. Tegelijkertijd is de entreeprijs voor niet-leden verhoogd van € 4,- naar € 5,-. Met deze aangepaste tarieven is de aanvankelijk negatieve begroting voor de kortebaandraverij van 2023 weer sluitend.

Tevens heeft in de vergadering secretaris Hans Nelissen na 26 jaar afscheid genomen uit het bestuur. Zijn functie is overgenomen door Wouter Duineveld, bestuurslid sinds 2022. Op voordracht van het bestuur zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Maikel van Kruistum en Frank Lubbers.

JaarNotulenJaarverslagJaarrekening
2022Notulen JaarvergaderingJaarverslagJaarrekening
2021vergadering geannuleerdJaarverslagJaarrekening
2020Notulen JaarvergaderingJaarverslagJaarrekening
2019Notulen JaarvergaderingJaarverslagJaarrekening
2018Notulen JaarvergaderingJaarverslagJaarrekening
2017Notulen JaarvergaderingJaarverslagJaarrekening
2016Notulen JaarvergaderingJaarverslagJaarrekening
2015Notulen JaarvergaderingJaarverslagJaarrekening
2014Notulen JaarvergaderingJaarverslagJaarrekening