Ereleden (sinds 1958)

Wegens grote verdiensten voor de vereniging is een aantal bestuursleden bij hun afscheid als actief bestuurder van de vereniging de titel ERELID toegekend.

Dit zijn:

J. de Wit 1958 Bijna vijftig jaar heeft hij zich ingespannen voor de vereniging en mede dankzij zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen heeft de vereniging, ook in moelijke tijden, het hoofd boven water kunnen houden. De laatste jaren heeft hij het rustiger aan gedaan. Op bestuursvergaderingen was hij altijd aanwezig. Een algemene ledenvergadering heeft hij nimmer gemist. Het is dan ook jammer dat hij door zijn overlijden op 6 juni 1973 het halve-eeuwfeest net niet heeft mogen beleven.
G. Schoehuys 1958
A.C. de Wildt 1958 Jarenlang – de Heer De Wildt vanaf het begin en de heer Schoehuys kort daarna als opvolger van het bestuurlid de heer D. Wentink – hebben ze hun beste krachten aan de vereniging gegeven. Zij worden dan ook beiden benoemd tot erelid van de verenigin in 1958.
N. Rol 1977 Is van eminent belang geweest voor de vereniging, vooral in de jaren na de oorlog en begin jaren vijftig toen de vereniging maar nauwelijks het hoofd boven water kon houden en Klaas Rol de grote stimulator was om het geheel nieuw leven in te blazen. De meesten zullen hem zich ongetwijfeld herinneren.
J. Meijland 1977 Zeer gewaardeerd lid van de vereniging, waarvan hij dertig jaar bestuurslid was.
H. Hooghiemstra 1980 Heeft de vereniging zeventien jaar als bestuurslid gediend, waarvan zestien jaar als voorzitter.
Y.P. Schuyt 1985 Was sinds 1962 de financiële spil in de vereniging en heeft zich al die tijd uitsteken van zijn taak gekweten. Hij liet een financieel zeer gezonde vereniging achter en hoewel dat niet alleen door zijn toedoen tot stand is gekomen, is een goede penningmeester met kennis van zaken en een goed financieel beleid voor elke vereniging van eminent belang. Voor zijn grote verdiensten heeft het bestuur besloten de heer Y. Schuyt aan de algemene vergadering voor te dragen als erelid van de vereniging.
J. Weel 1988 Was drieendertig jaar een gewaardeerd bestuurslid.
N. Th. de Roode 1990 Gedurende 43 jaar lid van het bestuur der vereniging.
F. Kinds 1997 Ambtelijke loopbaan bij de gemeente Heemskerk. Hij vervulde de functie van secretaris gedurende de periode 1965 tot 1997. Zijn manier van werken binnen de vereniging was doordacht en spontaan. Loyaal en collegiaal aan het bestuur. Hij was een onvoorwaardelijke steunpilaar bij de ontwikkeling en aanpassing van de structuur van de vereniging. Zijn overtuiging gold dat de harddraverij behoorde tot één van Heemskerks culturele erfgoederen.
P.J.A. Bisschop 2001 Notaris in ruste te Wormerveer. Geboren en getogen te Heemskerk. Werd in 1980 tot voorzitter gekozen als opvolger van de heer H. Hooghiemstra. Hij vervulde deze functie ruim 20 jaar. Gedurende zijn bestuursperiode, werd door de vereniging het 75 jarig jubileum gevierd. Dit feest ging gepaard met een kortebaandraverij om het Kampioenschap van Nederland. Ook werd ter ere van dit feit een receptie gehouden, waarbij tevens het jubileumboek “Dorp in de ban van de draverij” ter presentatie is aangeboden aan alle leden van de vereniging. Heuglijk feit was de toekenning van de Koninklijke Erepenning. Bisschop hield van stijl. Dit kwam tot uiting tijdens de Ledenvergaderingen alsmede na afloop van de kortebaan bij de prijsuitreiking.
H.A. Rijkenberg 2001 In 1991 benoemd als lid van het bestuur in de vacature en opvolger van de heer Nic. De Roode. Herman, afkomstig uit Purmerend, was paardenman bij uitstek en bezocht op grond van zijn passie voor dravers zowel de koersen op de korte- als de langebaan. Hij had er zogezegd ‘kijk op’. Hij was gedurende 10 jaar lid en deed dat op energieke wijze. Daarbij onderhield hij nauwe contacten met sponsoren en adverteerders. Kortom een echte ambassadeur voor de vereniging.
J. Verduin 2010 Afkomstig uit Heemskerkerduin. Daarmee is de liefde voor de Harddraverijvereniging in één woord vertaald. Jan werd door het bestuur verzocht toe te treden in 1999. Aanvankelijk als plaatsvervangend penningmeester. Na het overlijden van Jan Zonneveld in 2006 nam hij de functie van zijn voorganger over. Hij beoefende zijn functie binnen de nieuwe en moderne automatisering Hij was grondlegger bij het samenstellen van diverse draaiboeken ten dienste van de organisatie van de vereniging en de jaarlijkse kortebaandraverij.
A.H.C. Nielen 2014 In 33 jaar als bestuurslid is Adri Nielen in hoge mate hét gezicht van de Harddraverijvereniging geworden. Kenmerkend is zijn onvermoeibare inzet en liefde voor de drafsport en in het bijzonder de kortebaan van Heemskerk. Als zoon van voormalig burgemeester Nielen woonde Adri als kind in de ambtswoning aan het parcours. Daardoor ontwikkelde hij reeds in zijn vroege jeugd grote affiniteit met het evenement en de sport. Hij heeft in de loop van vele jaren door zijn grote kennis van en liefde voor de sport uitstekende contacten opgebouwd met trainers, eigenaren en pikeurs. Dankzij zijn oog voor detail, minutieuze analyses en niet aflatend doorzettingsvermogen is de kortebaan van Heemskerk ook in de 21e eeuw ongekend populair. Nielen trad af op de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2014, bij welke gelegenheid burgemeester Mieke Baltus hem een Koninklijke onderscheiding opspeldde. Adri Nielen overleed op 11 juni 2020 op 79-jarige leeftijd.