Hans Nelissen koninklijk onderscheiden bij afscheid bestuur

Voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk, dinsdagavond 9 mei in De Jansheeren, heeft secretaris Hans Nelissen (72) een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Burgemeester Alexander Luijten speldde hem de versierselen op. Nelissen had aangegeven het na 26 jaar als bestuurslid en secretaris tijd te vinden een stapje terug te doen uit het dagelijks bestuur.

Hans werd geprezen als grote drijvende kracht achter de harddraverijvereniging. Zo was hij verantwoordelijk voor het grootste deel van de sponsorwerving en de contacten met pachters en andere samenwerkingspartners, waaronder de gemeente Heemskerk. Een belangrijk recent wapenfeit was de wegbereiding naar erkenning van de Heemskerkse kortebaandraverij als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Naast de harddraverij vervulde Hans Nelissen verschillende andere bestuurs- en vrijwilligersfuncties, o.a. in de personeelsvereniging van de gemeente Heemskerk, de Heemskerkse Sociëteit en de Ledenraad van Rabobank IJmond.

De ledenvergadering die aansluitend op de plechtigheid bijeenkwam, besloot Nelissen bovendien te benoemen tot erelid van de Harddraverijvereniging. De functie van secretaris van de vereniging wordt met ingang van heden overgenomen door Wouter Duineveld, die in 2022 tot het bestuur is toegetreden.

FOTO: Leo Tillmans

Check regelmatig ons nieuws!

Meer nieuws