Historische stukken vereniging naar Noord-Hollands Archief

Op woensdag 3 juli heeft de Harddraverijvereniging Heemskerk haar bijzondere archiefstukken overgedragen aan het Noord-Hollands Archief. De kortebaandraverij werd in 2022 uitgeroepen tot immaterieel erfgoed en bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het archief, dat lange tijd bij de gemeente Heemskerk lag, krijgt nu een voor iedereen toegankelijke plek in het Noord-Hollands Archief. Wethouder Ron Suanet en Gerard Post Uiterweer, voorzitter van de vereniging, droegen de stukken symbolisch over aan Klaartje Pompe van het Noord-Hollands Archief.

In het archief zijn voor de liefhebber mooie documenten aanwezig. Zo zijn er posters uit de jaren 50 en vanzelfsprekend is er de oprichtingsakte. Ook de oorkonde behorende bij toekenning van de Koninklijke Erepenning in 2000, bij het 75-jarig bestaan, bevindt zich bij deze stukken. Op 5 december 2025 bestaat de Harddraverijvereniging precies 100 jaar. Voor de overdracht heeft Savannah Aloserij, Adviseur Informatiebeheer bij de gemeente Heemskerk, het archief helemaal verzorgd en gecategoriseerd. Het verenigingsarchief heeft jarenlang opgeslagen gelegen bij de gemeente.

Bijzondere verzameling in goede handen bij Noord-Hollands Archief
Gerard Post Uiterweer, voorzitter van de Harddraverijvereniging Heemskerk, is verheugd dat het archief in goed handen komt. “We zijn blij met een plekje in het Noord-Hollands Archief, niet in de laatste plaats omdat wij als vereniging zelf geen faciliteiten om het op te slaan en toegankelijk te houden. We hebben weliswaar meer dan 2.000 leden, maar geen clubhuis of andere fysieke huisvesting behalve de zolders van de bestuursleden. Het Noord-Hollands Archief biedt het publiek toegang tot de historie, organiseert tentoonstellingen en biedt iedereen die erin geïnteresseerd is toegang tot deze stukken. De harddraverij is een publieksevenement pur sang en zo behoren we ook met onze kleurrijke historie om te gaan.” Ook Klaartje Pompe, gemeentearchivaris is blij met het archief van de Harddraverijvereniging dat loopt van 1925 tot 2015. “Mooi om het archief van de Harddraverijvereniging straks aan belangstellenden aan te kunnen bieden. Bij het Noord-Hollands Archief is dit bijzondere archief dat op de lijst staat van immaterieel erfgoed in goede handen. Een bron voor verder onderzoek!”

Foto (v.l.n.r.): Klaartje Pompe (Noord-Hollands Archief), Ron Suanet (wethouder), Savannah Aloserij (Adviseur Informatiebeheer gem. Heemskerk) en Gerard Post Uiterweer (voorzitter HDV Heemskerk). Fotografie: Inge Dudink