Lid worden

Nooit meer in de rij staan voor de kassa’s? Word nu lid.

Het lidmaatschap kost (sinds 2013 ongewijzigd) € 5,00 per kalenderjaar. Het kan alleen worden aangegaan als u hiervoor een incassomachtiging afgeeft en ons toestemming geeft uw gegevens digitaal op te slaan (uitsluitend voor intern gebruik, deze gegevens zullen niet gepubliceerd worden, noch doorgegeven/verkocht aan derden). Als lid ontvangt u medio augustus een entreebewijs voor uzelf en voor uw partner en een tegoedbon voor het programmaboekje voor de komende draverij. Incasso van de contributie vindt plaats rond eind mei van het lopende jaar.

Aanhef
De heerMevrouw

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum

IBAN

Akkoord voor automatische incasso contributie (sepa-machtiging)

Akkoord voor digitaal vastleggen gegevens