Lid worden

Lid worden van de harddraverijvereniging is een geweldig idee! We hopen dan ook dat u zich nu direct aanmeldt. Het kost u slechts € 5,- en uw rekening wordt pas in mei 2019 belast. 

Het belangrijkste voordeel van het lidmaatschap is dat u de vereniging ondersteunt. De jaarlijkse organisatie van de drukst bezochte kortebaandraverij van Nederland is een kostbare aangelegenheid. Dankzij onze leden, de entreebewijzen en de sponsors lukt het ieder jaar weer om er een succes van te maken.

Een praktisch voordeel is dat u geen kaartje hoeft te kopen, want als lid krijgt u 2 toegangsbewijzen: één voor uzelf, en één voor uw partner. U hoeft dus niet in de rij te staan voor de kassa’s. En een financieel voordeel is er ook: entreekaartjes kosten aan de kassa € 4,- per stuk, u krijgt er voor uw contributie van € 5,- meteen twee (en betaalt dus maar € 2,50 p.p.)

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt, sinds 2013 al ongewijzigd, € 5,- per kalenderjaar. U kunt alleen lid worden als u voor deze € 5,- een incassomachtiging afgeeft en ons toestemming geeft uw gegevens digitaal op te slaan (uitsluitend voor intern gebruik, deze gegevens zullen niet gepubliceerd worden, noch doorgegeven/verkocht aan derden; de Harddraverijvereniging Heemskerk houdt zich uiteraard aan de privacywet AVG).

Bent u eenmaal als lid geregistreerd, dan ontvangt u uiteraard een bevestiging. Medio augustus krijgt u een entreebewijs voor uzelf en voor uw partner in de bus. Incasso van de contributie vindt plaats rond eind mei van het lopende jaar.

Aanhef
De heerMevrouw

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum

IBAN

Akkoord voor automatische incasso contributie (sepa-machtiging)

Akkoord voor digitaal vastleggen gegevens