Lid worden

Lid worden van de harddraverijvereniging is een geweldig idee! We hopen dan ook dat u zich nu direct aanmeldt. Het kost u slechts € 5,-* en uw rekening wordt pas in mei 2020 belast. 

Het belangrijkste voordeel van het lidmaatschap is dat u de vereniging ondersteunt. De jaarlijkse organisatie van de drukst bezochte kortebaandraverij van Nederland is een kostbare aangelegenheid. Dankzij onze leden, de entreebewijzen en de sponsors lukt het ieder jaar weer om er een succes van te maken.

Een praktisch voordeel is dat u geen kaartje hoeft te kopen, want als lid krijgt u 2 toegangsbewijzen: één voor uzelf, en één voor uw partner. U hoeft dus niet in de rij te staan voor de kassa’s. En een financieel voordeel is er ook: entreekaartjes kosten aan de kassa € 4,-* per stuk, u krijgt er voor uw contributie van € 5,-* meteen twee (en betaalt dus maar € 2,50 p.p.)

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt, sinds 2013 al ongewijzigd, € 5,-* per kalenderjaar.

Door lid te worden gaat u akkoord met automatische incasso van de contributie d.m.v. een sepa-machtiging, en geeft u de vereniging toestemming uw gegevens digitaal op te slaan (uw gegevens worden niet gepubliceerd of doorgegeven/verkocht aan derden; de Harddraverijvereniging houdt zich aan de privacywet AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Bent u eenmaal als lid geregistreerd, dan ontvangt u uiteraard een bevestiging. Medio augustus krijgt u een entreebewijs voor uzelf en voor uw partner in de bus. Incasso van de contributie vindt plaats rond eind mei van het lopende jaar.

* NB: als gevolg van nieuwe wetgeving op het gebied van de kansspelbelasting, dreigt de harddraverijvereniging met ingang van 2021 een begrotingstekort op te lopen door het naar verwachting wegvallen van de afdrachten uit de totalisator. Het is mogelijk dat in de Algemene Ledenvergadering in mei 2020 een voorstel wordt gedaan om de entreegelden en contributies te verhogen. Indien de ledenvergadering daarmee instemt, kan de contributie dus hoger uitvallen dan de huidige € 5,-. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Aanhef
De heerMevrouw

Voorletters

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum

IBAN

Akkoord voor automatische incasso contributie (sepa-machtiging)

Akkoord voor digitaal vastleggen gegevens