Lidmaatschap en de coronacrisis

In verband met de coronacrisis zijn tot 1 september alle evenementen in Nederland verboden. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de harddraverij op 3 september dit jaar kan doorgaan. De kans is echter reëel dat in verband met de coronacrisis ook in september nog overheidsmaatregelen gelden die alsnog tot afgelasting leiden. In dat geval kunt u in principe géén aanspraak maken op terugbetaling van uw lidmaatschap. De reden hiervan: het lidmaatschap van onze vereniging biedt toegang tot onze activiteiten, maar als die activiteiten door omstandigheden geen doorgang kunnen vinden bent en blijft u lid van onze vereniging, en bent u dus contributie verschuldigd.

Zoals u weet zullen de inkomsten uit de totalisator vanaf 2021 geheel of grotendeels wegvallen, zodat wij onze reserves (dus ook uw contributie) hard nodig zullen hebben.

Wij hopen snel een nieuwe datum te kunnen bepalen voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze was gepland voor 12 mei jl. maar moest door de omstandigheden worden afgelast. U bent op voorhand van harte uitgenodigd om tijdens deze vergadering met het bestuur in gesprek te gaan over hoe om te gaan met de contributie en de verwachte financiële tegenvallers de komende jaren. De agenda voor de ALV vindt u hier.

N.B. Mocht de betaling van de contributie van €5 voor u in deze moeilijke tijd echt onoverkomelijk zijn, verzoeken wij u dit per e-mail te laten weten op info@harddraverijheemskerk.nl. Wij kunnen dan uw lidmaatschap opschorten en mogelijk de incasso voorkomen of uw contributie terugstorten.

Dank voor uw begrip en uw steun aan onze vereniging!