Lidmaatschap en de coronacrisis

Sinds kort zijn de coronamaatregelen dusdanig versoepeld dat er weer ruimte is voor evenementen in Nederland, zij het vaak met beperkingen. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de harddraverij op 2 september dit jaar kan doorgaan, al dan niet met toegangstesten (QR-codes). We treffen hiervoor dan ook alle nodige en gebruikelijke voorbereidingen. De kans is echter reëel dat in verband met de coronacrisis, en de recent weer oplaaiende besmettingscijfers, in september nog overheidsmaatregelen zullen gelden die alsnog tot afgelasting leiden. Het is jammer en frustrerend dat we hierover op korte termijn nog geen zekerheid hebben.

Contributie
Het lidmaatschap van de harddraverijvereniging biedt toegang tot onze activiteiten, maar als die activiteiten door omstandigheden geen doorgang kunnen vinden doet dat niets af aan uw lidmaatschap. U kunt dan ook in principe géén aanspraak maken op terugbetaling van uw lidmaatschap en bent gewoon contributie verschuldigd. Wij incasseren de contributie doorgaans begin juni. Op dat moment zullen wij nog geen zekerheid hebben over of en met welke beperkingen de draverij kan worden gehouden.

Wij bestaan als vereniging al zo’n 96 jaar dankzij de trouwe steun van onze leden. Die steun zullen we op weg naar ons 100-jarig bestaan keihard nodig hebben. Zoals u weet zullen de inkomsten uit de totalisator de komende jaren (naar verwachting vanaf 2022) voor een groot deel wegvallen. Daarnaast zijn veel van onze sponsors zwaar getroffen door de coronacrisis. Naast onze reserves is dus ook uw contributie belangrijk voor ons voortbestaan.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Wij hopen snel een nieuwe datum te kunnen bepalen voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt normaal gesproken plaats in de eerste helft van mei, maar afgelopen jaar kon deze door de omstandigheden pas in september worden gehouden. U bent op voorhand van harte uitgenodigd: zodra we enig zicht hebben op hoe en wanneer de jaarvergadering (fysiek of digitaal) kan worden belegd, maken we dit uiteraard bekend.

N.B. Mocht de betaling van de contributie van €5 voor u in deze moeilijke tijd echt onoverkomelijk zijn, verzoeken wij u dit per e-mail te laten weten op info@harddraverijheemskerk.nl. Wij kunnen dan uw lidmaatschap opschorten en mogelijk de incasso voorkomen of uw contributie terugstorten.

Dank voor uw begrip en uw steun aan onze vereniging!