Lidmaatschap

Lid worden van de harddraverijvereniging is een geweldig idee! Maar helaas is het vanaf 15 augustus 2022 voor dit jaar (de kortebaan van 1 september) niet meer mogelijk lid te worden. Aanmelden kan na de harddraverij uiteraard wel weer voor volgend jaar.

Het belangrijkste voordeel van het lidmaatschap is dat u de vereniging ondersteunt. De jaarlijkse organisatie van de drukst bezochte kortebaandraverij van Nederland is een kostbare aangelegenheid. Dankzij onze leden, de entreebewijzen en de sponsors lukt het ieder jaar weer om er een succes van te maken.

Een praktisch voordeel is dat u geen kaartje hoeft te kopen, want als lid krijgt u 2 toegangsbewijzen: één voor uzelf, en één voor uw partner. En dat uiteraard voor een lagere prijs dan wanneer u de kaartjes los zou kopen.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt, sinds 2013 al ongewijzigd, € 5,- per kalenderjaar. N.B. In 2023 zal de ledenvergadering naar verwachting een contributieverhoging en verhoging van de entreeprijs vaststellen. Tijdens de jaarvergadering in 2020 is het bestuur daartoe al door de aanwezige leden aangemoedigd. Het bestuur heeft hier echter van afgezien, omdat leden tijdens de coronacrisis weinig waarde voor hun contributie kon worden geboden, en de kosten voor de vereniging laag waren bij gebrek aan activiteiten.