Lidmaatschap

Lid worden van de harddraverijvereniging is een geweldig idee!

Het belangrijkste voordeel van het lidmaatschap is dat u de vereniging ondersteunt. De jaarlijkse organisatie van de drukst bezochte kortebaandraverij van Nederland is een kostbare aangelegenheid. Dankzij onze leden, de entreebewijzen en de sponsors lukt het ieder jaar weer om er een succes van te maken.

Een praktisch voordeel is dat u recht heeft op 2 toegangsbewijzen: één voor uzelf, en één voor uw partner. En dat uiteraard voor een lagere prijs dan wanneer u de kaartjes los zou kopen.

De lidmaatschapsbijdrage  is sinds 2013 tot en met 2022 ongewijzigd gebleven: € 5,- per kalenderjaar. In de jaarvergadering van 2023, die in de eerste helft van mei zal plaatsvinden, is het bestuur van de vereniging van plan de leden voor te stellen een contributieverhoging en verhoging van de entreeprijs door te voeren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2020 is daarop door de aanwezige leden al aangedrongen. Het bestuur heeft hier echter nog van afgezien, omdat leden tijdens de coronacrisis weinig waarde voor hun contributie kon worden geboden, en de kosten voor de vereniging laag waren bij gebrek aan activiteiten.

Het voorstel aan de leden zal inhouden de jaarcontributie met ingang van 2023 te verhogen naar € 7,50. Tevens wordt voorgesteld de entreeprijs van € 4 te verhogen naar € 5 per kaartje. Deze verhoging is uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering. De contributie wordt elk jaar in de periode eind mei/begin juni geïncasseerd, dus tot die tijd bent u helemaal niets verschuldigd.