Aanmelden als lid

U helpt de vereniging enorm door lid te worden. Uw contributie is een bijdrage aan onze vaste kosten, en geeft u recht op twee gratis entreekaarten. Voor u lid wordt is het belangrijk te weten: 

Ook in 2024 bedraagt de entreeprijs voor de harddraverij ongewijzigd € 5,- per persoon. Het lidmaatschap kost € 7,50 incl. twee entreekaarten, een voordeel van € 2,50 en bovendien een vaste waarde voor de vereniging.

De contributie wordt jaarlijks begin juni via automatische incasso geïnd. De hiervoor benodigde bankopdracht is per 30 mei 2024 uitgevoerd. De incassoronde heeft u dus gemist. U kunt zich nog gewoon aanmelden als lid voor het verenigingsjaar 2024, maar u krijgt dan een betalingsverzoek per e-mail of WhatsApp voor de contributie 2024. Vanaf juni 2025 wordt de contributie vervolgens per automatische incasso geïnd. Hiermee dient u zich in onderstaand formulier akkoord te verklaren.