Aanmelden

U helpt de vereniging enorm door lid te worden. Uw contributie is een bijdrage aan onze vaste kosten, en geeft u recht op twee gratis entreekaarten. Voor u lid wordt is het belangrijk te weten: 

In de jaarvergadering van 2023, die in de eerste helft van mei zal plaatsvinden, is het bestuur van de vereniging van plan de leden voor te stellen een contributieverhoging én verhoging van de entreeprijs door te voeren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2020 is daarop door de aanwezige leden al aangedrongen. Het bestuur heeft hier echter nog van afgezien, omdat leden tijdens de coronacrisis weinig waarde voor hun contributie kon worden geboden, en de kosten voor de vereniging laag waren bij gebrek aan activiteiten.

Het voorstel aan de leden zal inhouden de jaarcontributie met ingang van 2023 te verhogen naar € 7,50. Tevens wordt voorgesteld de prijs van een los kaartje te verhogen van € 4 naar € 5. Deze verhoging is uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering. De contributie wordt elk jaar in de periode eind mei/begin juni geïncasseerd, dus tot die tijd bent u helemaal niets verschuldigd.