Aanmelden als lid

U helpt de vereniging enorm door lid te worden. Uw contributie is een bijdrage aan onze vaste kosten, en geeft u recht op twee gratis entreekaarten. Voor u lid wordt is het belangrijk te weten: 

Met ingang van 2023 bedraagt de entreeprijs voor de harddraverij € 5,- per persoon. Het lidmaatschap kost € 7,50 incl. twee entreekaarten, een voordeel van € 2,50 en bovendien een vaste waarde voor de vereniging. Voor 2024 zullen deze prijzen normaal gesproken ongewijzigd blijven.

De contributie wordt jaarlijks begin juni via automatische incasso geïnd. Als u zich aanmeldt als lid is dit met ingang van verenigingsjaar 2024. De contributie wordt begin juni 2024 per automatische incasso geïnd. Hiermee dient u zich in onderstaand formulier akkoord te verklaren.