Aanmelden (deadline 31 augustus!)

U helpt de vereniging enorm door lid te worden. Uw contributie is een bijdrage aan onze vaste kosten, en geeft u recht op twee gratis entreekaarten. Voor u lid wordt is het belangrijk te weten: 

Met ingang van 2023 bedraagt de entreeprijs voor de harddraverij € 5,- per persoon. Het lidmaatschap kost € 7,50 incl. twee entreekaarten, een voordeel van € 2,50 en bovendien een vaste waarde voor de vereniging.

De contributie wordt jaarlijks begin juni via automatische incasso geïnd. Als u zich tussen nu en september 2023 aanmeldt als lid, is voor dit jaar de incasso al geweest. Daarom ontvangt u na bevestiging van uw aanmelding per WhatsApp of e-mail een Rabo Betaalverzoek voor de eerste contributiebetaling (t.b.v. uw gratis kaarten voor de harddraverij van 7 september 2023). De automatische incasso, waarmee u zich in onderstaand formulier akkoord verklaart, treedt dan per 2024 in werking.

N.B. U kunt dit jaar geen lid meer worden in verband met de administratieve verwerking in het ledenbestand. Na de harddraverij wordt de aanmelding weer gestart voor 2024.