Penningmeester Jan Nijman benoemd tot erelid

Tijdens de jaarvergadering van dinsdag 14 mei jl. heeft het bestuur in bijzijn van de leden afscheid genomen van penningmeester Jan Nijman. Jan heeft 17 jaar een zeer actieve rol in het bestuur vervuld, onder meer als penningmeester, maar ook als beheerder van de ledenadministratie. De nestor van het bestuur was reglementair aftredend en had aangegeven wegens gezondheidsredenen een stapje terug te willen doen. Hij blijft van dichtbij betrokken bij de harddraverijvereniging en is voor het huidige bestuur ook beschikbaar voor advies en ondersteuning op administratief gebied.

Bij het afscheid ontving Jan naast lovende woorden een smartwatch als geschenk, en werd tevens onder applaus benoemd tot Erelid van de vereniging. Zijn vrouw Jolanda kreeg een groot boeket bloemen. Naast vele jaren van grote gastvrijheid voor bijeenkomsten van de vereniging heeft zij ook altijd een actieve rol gespeeld, onder meer als gastvrouw bij de vergaderingen en tijdens de draverij.