Jaarrekening

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2021 zal ter goedkeuring en vaststelling worden geagendeerd de Jaarrekening 2020, die hier in concept als PDF is opgenomen. De Kascontrolecommissie heeft bij de penningmeester inmiddels de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Het verslag van de Kascontrolecommissie is hier als PDF opgenomen.

Het concept-Jaarverslag van de secretaris alsmede het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering van het voorgaande jaar, die de nodige context bieden voor het uitzonderlijke ‘draverijloze’ verslagjaar, zijn te downloaden van de pagina Jaarverslagen & Notulen.

De Jaarrekening 2019 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 1 september 2020, is hier als PDF opgenomen.

De jaarrekening 2018, die in de ALV van dinsdag 7 mei 2019 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2017, die in de ALV van dinsdag 15 mei 2018 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2016, die in de ALV van dinsdag 9 mei 2017 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2015, die in de ALV van dinsdag 10 mei 2016 werd vastgesteld, vindt u hier.