Jaarrekening

De concept-jaarrekening 2019, inclusief de begroting 2020, geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering (gepland voor dinsdag 12 mei 2020 maar tot nader order uitgesteld vanwege de coronacrisis), is hier als PDF opgenomen. 

De jaarrekening 2018, die in de ALV van dinsdag 7 mei 2019 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2017, die in de ALV van dinsdag 15 mei 2018 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2016, die in de ALV van dinsdag 9 mei 2017 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2015, die in de ALV van dinsdag 10 mei 2016 werd vastgesteld, vindt u hier.