Jaarrekening

De Algemene Ledenvergadering van 2021 heeft wegens de corona-beperkingen geen doorgang kunnen vinden. Daarom zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2022 zowel de jaarstukken van 2020 als die van 2021 ter goedkeuring en vaststelling worden geagendeerd. De stukken vindt u hieronder:

Het concept-Jaarverslag van de secretaris alsmede het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering van het voorgaande jaar, die de nodige context bieden voor het uitzonderlijke ‘draverijloze’ verslagjaar, zijn te downloaden van de pagina Jaarverslagen & Notulen.

De Jaarrekening 2019 zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 1 september 2020, is hier als PDF opgenomen.

De jaarrekening 2018, die in de ALV van dinsdag 7 mei 2019 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2017, die in de ALV van dinsdag 15 mei 2018 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2016, die in de ALV van dinsdag 9 mei 2017 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2015, die in de ALV van dinsdag 10 mei 2016 werd vastgesteld, vindt u hier.