Jaarrekening

De Jaarrekening 2019, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 1 september 2020, is hier als PDF opgenomen.

N.B. De Begroting 2020 die in deze jaarrekening is opgenomen voor 2020 is wegens de coronacrisis achterhaald. Tijdens de jaarvergadering is een sluitende begroting voor het ‘draverijloze’ jaar 2020 gepresenteerd en goedgekeurd. Een voorlopige begroting voor 2021 is eveneens gepresenteerd en goedgekeurd door de leden. Het bestuur heeft toegezegd in de reguliere jaarvergadering van mei 2021 een geactualiseerde begroting te presenteren op basis van de dan bekende status van o.a. de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe wetgeving rond de Kansspelbelasting.

De jaarrekening 2018, die in de ALV van dinsdag 7 mei 2019 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2017, die in de ALV van dinsdag 15 mei 2018 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2016, die in de ALV van dinsdag 9 mei 2017 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2015, die in de ALV van dinsdag 10 mei 2016 werd vastgesteld, vindt u hier.