Jaarrekening

De concept-jaarrekening 2017, geagendeerd voor vaststelling in de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 mei 2018, is hier als PDF opgenomen. Tevens geagendeerd, voor goedkeuring, is de Begroting 2018, hier als PDF te downloaden*.

De jaarrekening 2016, die in de ALV van dinsdag 9 mei 2017 werd vastgesteld, vindt u hier.
De jaarrekening 2015, die in de ALV van dinsdag 10 mei 2016 werd vastgesteld, vindt u hier.

* De Begroting 2018 is per 1 mei hier online gecorrigeerd. De vergaderkosten waren, op basis van oude aannames, te hoog begroot zodat een negatief saldo van € 260 resteerde. Na correctie resteert op de begroting voor 2018 een positief saldo van € 740. Met verontschuldigingen voor evt. ontstane verwarring.