Overzicht van het bestuur

Voorzitter
De heer G. (Gerard) Post Uiterweer
Rendorppark 13, 1963AK Heemskerk
Telefoon thuis: 0251 – 239186
Mobiel: 0655 – 700222
E-mail thuis: gpu@me.com
Aftredend in 2019
GPU


Secretaris tevens vice-voorzitter
De heer J.W. (Hans) Nelissen
Marquettelaan 4, 1961JP Heemskerk
Telefoon thuis: 0251 – 245179
Mobiel: 0615-618 309
E-mail: j.w.nelissen@kpnplanet.nl
Aftredend in 2018
HN


Penningmeester
De heer J. (Jan) Nijman
Jan van Kuikweg 140, 1962WH Heemskerk
Telefoon thuis: 0251 – 252052
Mobiel: 06 – 22035400
E-mail thuis: janenjolandanijman@ziggo.nl
Aftredend in 2020
JN


2de secretaris
De heer A. (Aalt) Bruinekool
Breedslaglaan 2, 1964EK Heemskerk
Telefoon tuis: 0251 – 253024
Telefoon werk: 023 – 5413218
Mobiel werk: 06 – 53645037
Mobiel privé: 06 – 55824527
E-mail werk: aalt.bruinekool@pwn.nl
E-mail thuis: bruinekool@ziggo.nl
Aftredend in 2018
AB


2de penningmeester
De heer E. (Errol) Diel
Kemphaanstraat 8, 1911XB Uitgeest
Mobiel: 06 – 53754119
E-mail: erroldiel1@gmail.com
Aftredend in 2019
ED


Foto’s: Ronald Goedheer