Overzicht van het bestuur

Voorzitter
G. (Gerard) Post Uiterweer
Telefoon: 0655 – 700222
E-mail thuis: gpu@me.com
Aftredend in 2019
GPU


Secretaris tevens vice-voorzitter
J.W. (Hans) Nelissen
Telefoon thuis: 0251 – 245179
Mobiel: 0615-618 309
E-mail: j.w.nelissen@kpnplanet.nl
Aftredend in 2021
HN


Penningmeester
J. (Jan) Nijman
Telefoon: 06 – 22035400
E-mail thuis: janenjolandanijman@ziggo.nl
Aftredend in 2020
JN


2e secretaris
A. (Aalt) Bruinekool
Telefoon: 06 – 53645037
E-mail thuis: aaltsaskia@icloud.com
Aftredend in 2021
AB


2e penningmeester
J.L. (Hans) Bleeker
Telefoon: 06 – 22750156
E-mail: hans.bleeker@ziggo.nl
Aftredend in 2021
HB


Ledenadministratie
E. (Errol) Diel
Telefoon: 06 – 53754119
E-mail: erroldiel1@gmail.com
Aftredend in 2019
ED

Foto’s: Ronald Goedheer